ข้อกฎหมายบังคับใช้

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โดยคุณสามารถดูข้อมูลบริษัทของเราได้ที่หน้าเกี่ยวกับเรา รวมถึงข้อมูลธุรกิจและบริการทั้งหมดของเรา

 • ทั่วไป
  คำแถลงนโยบายนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่และนโยบายของฟิตเนส เฟิรส์ท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม (“บริษัท") และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองที่พวกเขาให้แก่บุคคล ดังนั้นบริษัทจึงต้องใช้หลักการและกระบวนการที่กำหนดไว้ในที่นี้เพื่อการดำเนินงานทั่วโลก
 • ความเป็นส่วนตัวของบริษัท
  เจ้าหน้าที่ของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องเคารพความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ ส่ง และ/หรือ การใช้ในนามของบริษัท บริษัทจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเก็บรวบรวม และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ ส่ง และ/หรือ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะต้องทำในลักษณะที่เหมาะสมกับการสมัครสมาชิกและวัตถุประสงค์ภายใน ในกรณีที่แต่ละบุคคลร้องขอให้เข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นอย่างถูกกฎหมาย จากนั้นบริษัทจะจัดหา และ/หรือ แก้ไขข้อมูลนั้นในเวลาและวิธีการที่เหมาะสม
 • คำชี้แจงของการปฏิบัติ

  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทะเบียนและการจัดการของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัท (รวมถึงบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง) คุณอาจถูกขอข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถ้าไม่มีอาจไม่ตอบสนองคำขอของคุณได้ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อของคุณ

  2. ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน

  3. รายละเอียดการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลธนาคาร

  4. รายละเอียดการติดต่อ รวมถึงชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล

  5. ภาพของคุณซึ่งถ่ายในสถานที่ของเราด้วยกล้องเว็บแคม (หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน) เพื่อระบุตัวตนด้วยภาพ ฟิตเนส เฟิรส์ท อาจว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเราในการให้บริการหรือเพื่อให้บริการบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์รายชื่อลูกค้า การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด หรือบริการให้คำปรึกษา ซึ่งบุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้

  ในบางกรณีคุณอาจถูกขอให้จัดเตรียมข้อมูลบางอย่างที่อาจใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ/หรือ ปรับประเภทของข้อมูลที่นำเสนอให้กับคุณ ส่วนใหญ่ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นทางเลือกบริการที่ร้องขอเป็นบริการส่วนบุคคล หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ หรือขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมดของคุณ การไม่ให้ข้อมูลตามที่ร้องขออาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ ข้อมูลประเภทนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  1. อายุของคุณ

  2. เพศ

  3. ช่วงเงินเดือนและรายละเอียดการจ้างงาน

  4. การศึกษาและอาชีพ

  5. งานอดิเรกและกิจกรรมสันทนาการ

  6. ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  7. ครอบครัวและข้อมูลครัวเรือน เว็บไซต์ของบริษัทบางแห่งอาจวาง "คุกกี้" ไว้ในเครื่องของคุณ ตัวอย่างเช่นเพื่อให้บริการส่วนบุคคล และ/หรือ รักษาเอกลักษณ์ของคุณในหลาย ๆ หน้า ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการตั้งค่าของคุณในเว็บไซต์ของเรา

  ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง การโทรศัพท์ไปยังสายด่วนการสั่งซื้อ และ/หรือ สายด่วนบริการ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์สอบถามจะถูกบันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ การประเมินผล ตลอดจนการจัดการและการพัฒนาพนักงาน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในเวลาที่โทร การบันทึกดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โทร ดังนั้นในส่วนของผู้โทรจะไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและผู้โทรไม่มีสิทธิ และ/หรือ สิทธิ์เรียกร้อง ทั้งชอบด้วยกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมายต่อข้อมูลดังกล่าว ทุกครั้งจะมีการใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการบันทึกดังกล่าวจากการเข้าถึงโดยไม่ได้ตั้งใจ และ/หรือ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต  วัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล


  เราอาจรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ :

  1. เพื่อการพิจารณา และ/หรือดำเนินการเพื่อการสมัครสมาชิกของท่านกับเรา รวมถึงการให้ท่านกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของท่าน เพื่อยืนยันระดับสมรรถภาพทางร่างกายของท่าน ณ จุดที่สมัครกับเรา

  2. เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการความเป็นสมาชิกของท่านกับเรา รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
   • อนุญาตให้ท่านเข��าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและคลับของฟิตเนส เฟิรส์ท ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของท่าน
   • การจัดหาและจัดโปรแกรมการฝึกส่วนตัว และการออกกำลังกายอื่น ๆ ที่ฟิตเนส เฟิรส์ทจัดหาให้
   • อัปเดตสถานะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ คลับ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
   • ดูแลจัดการแพ็กเกจการฝึกส่วนตัว การออกกำลังกาย และ/หรือการดูแลสุขภาพ อื่น ๆ ของท่าน
   • ดำเนินการการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกของท่าน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นโดยท่าน
   • ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลสมาชิกของฟิตเนส เฟิรส์ท
   • การให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการเป็นสมาชิกของท่าน รวมถึงการจัดการโปรแกรมแนะนำคนรู้จักมาสมัคร (referral programs) ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิกของท่าน
   • จัดเตรียมแอปพลิเคชัน Class Booker ให้กับท่าน สำหรับการจองคลาสการออกกำลังกายแบบกลุ่ม
   • ติดตามระดับความฟิตของท่านด้วยระบบที่จัดทำโดยเรา หรือผู้ให้บริการของเรา
   • จัดการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายตามที่ท่านร้องขอ
   • อำนวยความสะดวกในการชำระเงินและการให้เช่าตู้เก็บของส่วนตัว
   • จัดการการเข้าถึงบริการออนไลน์ของฟิตเนส เฟิรส์ท ให้แก่ท่าน
   • จัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา (รวมถึงแอพของฟิตเนส เฟิรส์ท) และบริการออนไลน์ที่จัดทำโดยบริษัท
   • ภาพของท่านที่ถูกบันทึกบนพื้นที่คลับ และ/หรือบริเวณสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ภายในคลับของฟิตเนส เฟิรส์ทอาจถูกนำมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

  3. ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่ได้รับจากท่าน (หรืออ้างอิงได้ว่ามาจากท่าน) หรือในนามของท่าน

  4. ติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ และ/หรือข้อความทางโทรสาร อีเมล และ/หรือไปรษณีย์ เพื่อวัตถุประสงค์ใน การดำเนินการ และ/หรือจัดการความเป็นสมาชิกของท่านกับเรา เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลกับท่านเกี่ยวกับ:
   • สถานะการเป็นสมาชิกของท่าน
   • การอัปเดตสถานะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ คลับ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ
   • การแจ้งเตือนสำหรับการนัดหมาย และ/หรือชั่วโมงการออกกำลังกายที่ท่านได้จองไว้กับฟิตเนส เฟิรส์ท ไม่ว่าจะทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Class Booker ของเรา
   • การชำระเงินที่ค้างชำระ หรือค่าธรรมเนียมสมาชิก
   • วัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น

  5. ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกหรือการคัดกรองอื่น ๆ ตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเรา ซึ่งอาจถูกกำหนดโดยข้อกฎหมายหรือกำหนดโดยทางเรา

  6. เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกง การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิกของท่านกับเราหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกของท่านกับเรา และไม่ว่าอันเนื่องมาจากการมีข้อสงสัยดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

  7. ปฏิบัติตามหรือถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของรัฐบาล หรือข้อบังคับตามอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ ที่มีผลผูกพันกับเรา และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของแนวทางใด ๆ ซึ่งถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจสั่งการ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือที่อื่น ๆ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตาม

  8. ปฏิบัติตามหรือถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณะ กระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นั่นหมายความว่าเราอาจจะ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อฝ่ายที่กล่าวถึงข้างต้นตามคำขอหรือคำสั่งของพวกเขา

  9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การทำแบบสำรวจ และ/หรือการรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์) เพื่อปรับปรุงการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา เพื่อช่วยยกระดับการเป็นสมาชิกของท่านกับเราหรือเพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน

  10. การจัดเก็บ การโฮสต์ การสำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นการกู้คืนจากความเสียหายหรืออื่น ๆ) ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย

  11. การจัดหาและส่งข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งของเพื่อการตลาด การโฆษณา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของท่านกับเราซึ่งเราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์หรือน่าสนใจให้กับท่านผ่านทาง (1) ไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ของท่าน และ/หรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลของท่าน และทางโทรศัพท์ ข้อความ SMS / MMS และ/หรือโทรสารไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

  12. หากท่านใช้บริการคลับของเราในฐานะแขก หรือใช้บริการทดลองเล่น หรือลงทะเบียนกับเราในช่วงกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา จะมีการจัดหาและส่งข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งของเพื่อการตลาด การโฆษณา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกและคลับของเราให้กับท่านผ่านทาง (1) ไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ของท่าน และ/หรือการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลของท่าน และ (2) หากได้รับความยินยอมจากท่าน ทางโทรศัพท์ ข้อความ SMS / MMS และ/หรือโทรสารไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน


  (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)


  ตามวัตถุประสงค์ ที่เราอาจรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏตามที่ระบุไว้ตามเนื้อหาด้านบน อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ดังกล่าวเมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นเสียแต่ว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านจะได้รับอนุญาตจากพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามกฎหมาย


  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราราบรื่นยิ่งขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือมากกว่า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในนามของเราหรือในทางอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือมากกว่า ตัวอย่างของผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการเว็บโฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน ระบบบริหารและจัดการคลังสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดหาโครงสร้างพื้นฐา��ที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตลาด การตรวจสอบ การติดตามทวงหนี้ และบริการอื่น ๆ

 • ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบผลรวมในบางฟิลด์ที่เป็นตัวเลข เช่น หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัตรเครดิต ในบางกรณีเราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้กับข้อมูลเดิมที่บริษัทมี ในบางกรณีบริษัทจะต้องดูเอกสารต้นฉบับก่อนที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น การระบุส่วนบุคคลกับตัว และ/หรือ หลักฐานที่อยู่
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  ฟิตเนส เฟิรส์ทจะดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ เพื่อให้ข้อมูลนี้ถูกต้องและทันสมัย ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในรูปแบบดิจิตอลหรือในพื้นที่ปิดอย่างปลอดภัยหากอยู่ในรูปแบบสำเนาเอกสาร พื้นที่เก็บเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยอุปกรณ์ที่มีการควบคุม ในบางกรณีอุปกรณ์เหล่านี้อาจอยู่ต่างประเทศ พนักงานและผู้ประมวลผลข้อมูลของฟิตเนส เฟิรส์ทมีหน้าที่ต้องเคารพความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของฟิตเนส เฟิรส์ทไว้ อย่างไรก็ตามความปลอดภัยของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ ดังนั้นจึงไม่อาจมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าข้อมูลจะปลอดภัยตลอดเวลา ฟิตเนส เฟิรส์ทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเก็บไว้ตามนโยบายการเก็บรักษาภายในของเรา โดยนโยบายระบุว่า

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ เว้นแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาไว้เพื่อตอบสนองข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญา

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ และระบบการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท ตามตารางเวลาที่เฉพาะเจาะจงตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและกระบวนการภายในของบริษัท
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทเก็บไว้จะถูกเก็บเป็นความลับ ในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวบริษัทอาจจะมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้ข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวแก่บุคคลต่อไปนี้

  1. บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

  2. บุคคลหรือบริษัทใด ๆ ที่ทำหน้าที่แทน ในนามของบริษัท ร่วมกับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ได้รับข้อมูล

  3. บุคคลหรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้การรักษาความลับของบริษัทและได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ บุคคลหรือบริษัทดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายในข้อมูลดังกล่าว

  4. สถาบันการเงิน ค่าใช้จ่าย บริษัทผู้ออกบัตรเครดิต ข้อมูลเครดิต หน่วยงานอ้างอิง หน่วยงานเรียกเก็บที่จำเป็นในการจัดตั้ง และสนับสนุนการชำระค่าบริการที่ร้องขอ

  ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหากพวกเขาสามารถพิสูจน์สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่นหากบริษัทได้รับคำสั่งศาลเพื่อขอข้อมูลลูกค้าบางอย่าง บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งของศาลหรือบุคคลอื่นตามที่ศาลสั่ง
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่นอกประเทศไทย
  ในบางครั้งอาจมีความจำเป็น และ/หรือเพื่อความรอบคอบสำหรับบริษัทในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมไว้  ในกรณีที่มีการถ่ายโอนดังกล่าว จะดำเนินการตามนโยบายภายในของฟิตเนส เฟิรส์ทและกฎหมายท้องถิ่น เช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  บันทึกทางเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ และ/หรือ ที่จัดเก็บที่ปลอดภัยเมื่อไม่ใช้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูลที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด และ/หรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัด การเข้าถึงบันทึกและข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด การอนุญาตจะได้รับเฉพาะบนพื้นฐาน "จำเป็นต้องทราบ" ซึ่งสอดคล้องกับความรับผิดชอบของบริษัทและการฝึกอบรมของแต่ละบุคคล บันทึกของบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนหรือการเข้าถึงข้อมูลนั้นถูกต้องตามกฎหมาย อาจมีการสร้างบันทึกการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อาจมีกระบวนการบันทึกการละเมิดเพื่อตรวจสอบการพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น เอสเอสแอล (SSL) อาจใช้สำหรับการส่งข้อมูลที่รวบรวมทางออนไลน์
 • การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  บุคคลมีสิทธิที่จะ

  1. ตรวจสอบว่าบริษัทมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นให้ขอรับสำเนาของข้อมูลดังกล่าว

  2. กำหนดให้บริษัทต้องแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • การตลาดทางตรง
  บริษัทจะเคารพคำขอของบุคคลที่จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรง คำร้องขอดังกล่าวควรระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการร้องขอ โดยเฉพาะเราขอให้คุณใส่หมายเลขบัญชี บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งพิมพ์ไว้ในใบแจ้งยอด/ใบแจ้งหนี้ของบริษัท โปรดระบุอำนาจที่คุณได้รับอนุญาตให้ทำคำขอดังกล่าวอย่างชัดเจน เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นตามข้างต้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการดำเนินธุรกิจตามปกติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • ฟิตเนส เฟิรส์ทและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
  ฟิตเนส เฟิรส์ท มีการเชื่อมโยงลิงก์ออกไปยังเว็บไซต์ภายนอก เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฟิตเนส เฟิรส์ท และฟิตเนส เฟิรส์ทไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของบริษัทที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ฟิตเนส เฟิรส์ท หรือการกระทำ หรือเนื้อหา และ/หรือ ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว
 • นโยบายการเปลี่ยนแปลง
  ฟิตเนส เฟิรส์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อใด ๆ ในที่นี้ตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายสากล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น

LEGAL NOTICE

Visitors to our website are required to accept the following terms and conditions in return for the information given about us, our business and the services we provide.