Join Online

มาตรการด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. รับส่วนลด 1500 บาทเมื่อซื้อแพ็คเกจพีทีตั้งแต่ 30 ชั่วโมงขึ้นไป สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยเป็นลูกค้าพีทีตั้งแต่ 1 มกราคม 2021 จนถึงปัจจุบัน โดยสมาชิกต้องผ่านการทำ Evaluation ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2021 – 31 มีนาคม 2022
  2. รับส่วนลด 1,000 บาทเมื่อซื้อแพ็คเกจพีทีตั้งแต่ 30 ชั่วโมงขึ้นไป สำหรับลูกค้าที่แพ็คเกจพีทีหมดไปแล้วอย่างน้อย 90 วัน (รวมถึงหมดอายุไปแล้วก่อน 1 ธันวาคม 2021) โดยสมาชิกต้องผ่านการทำ Evaluation ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2021 จนถึง 31 มีนาคม 2022
  3. โปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้