เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย: คืออะไร มีไว้ทําไม และวัดได้อย่างไร?
Join Online
People

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย: คืออะไร มีไว้ทําไม และวัดได้อย่างไร?

คุณอาจคุ้นเคยกับคําว่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ซึ่งคำนวนจากการใช้น้ําหนักตัวหารด้วยส่วนสูงเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณไขมันในร่างกายทั้งหมด

19 เม.ย. 2564
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเกือบสองศตวรรษมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ค่าดัชนีมวลกาย โดยหนึ่งในข้อโต้แย้งหลักคือ  มันไม่ได้แยกความแตกต่าง ระหว่างกล้ามเนื้อและไขมัน บางคนอาจมีดัชนีมวลกายที่สูงขึ้นเนื่องจากมีกล้ามเนื้อมากขึ้น ในขณะที่ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วงปกติอาจมีไขมันในร่างกายมากเกินไปและกล้ามเนื้อไม่เพียงพอ การวัดที่แม่นยํายิ่งขึ้นคือการวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายซึ่งเป็นอัตราส่วนของไขมันในร่างกายต่อมวลกายที่ไม่มีไขมัน ค่านี้บอกคุณให้ทราบว่าน้ําหนักของคุณเป็นไขมันเท่าไหร่

 

ทําไมเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage) จึงสําคัญ?

ไม่ว่าน้ำหนักของคุณจะอยู่ที่เท่าไร หากเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของ คุณยิ่งความเสี่ยงสูง ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วน เช่นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

ในความเป็นจริง น้ำหนักอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้เข้าใจผิด การมีร่างกายผอมไม่ได้หมายความว่าปราศจากความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ำ มีสิ่งที่เรียกว่า “ผอมแต่ลงพุง (Skinny Fat)”โดยที่ร่างกายเก็บสะสมไขมันไว้บริเวณช่วงท้อง (หรือสะสมเป็นไขมันภายในร่างกายที่เกาะตามอวัยวะภายใน) มากกว่าไขมันใต้ผิวหนัง (ซึ่งสะสมอยู่ใต้ผิวหนังและมองเห็นได้ชัดเจน) จึงทำให้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่เพรียวบาง ในขณะที่ซ่อนเร้นอันตรายไว้ภายใน

 

คุณจะวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายได้อย่างไร?

หนึ่งในวิธีที่แม่นยําที่สุดในการวัดไขมันในร่างกายคือการใช้การวิเคราะห์ความต้านทานไฟฟ้า (Bioelectric Impedance Analysis) โดยสัญญาณไฟฟ้าที่ปลอดภัยจะถูกส่งผ่านร่างกายเพื่อคํานวณน้ำหนักและความต้านทาน (เรียกว่าค่า impedance) จากนั้น เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและรายละเอียดอื่น ๆ จะถูกคํานวณออกมา ฟิตเนส เฟิรส์ทใช้วิธีการนี้โดยใช้เครื่องที่เรียกว่า Boditrax ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถแสดงผลลัพธ์องค์ประกอบของร่างกายได้ในเวลาเพียง 30 วินาที เครื่อง Boditrax is ใช้งานง่าย แม่นยำ และที่สําคัญที่สุดคือให้การอ่านค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายที่แม่นยำ บวกลบไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์การวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกและองค์ประกอบต่าง ๆ ในร่างกายโดยใช้รังสีเอกซ์ที่มีพลังงานต่างกัน 2 ระดับพลังงาน (DEXA) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานระดับโลกสําหรับการวัดไขมันในร่างกาย

References:

https://inbodyusa.com/blogs/inbodyblog/98288513-why-you-need-to-know-your-body-fat-percentage/

https://goshenhealth.com/blog-articles/february-2017/bmi-vs-body-fat-which-number-is-more-important#:~:text=Body%20fat%20percentage%20distinguishes%20fat,is%20a%20more%20accurate%20number.

https://www.nbcnews.com/health/health-news/fat-more-important-weight-alone-health-study-n535041

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2811477/

https://www.winchesterhospital.org/health-library/article?id=41373#:~:text=This%20measurement%20is%20a%20clearer,stroke%2C%20and%20type%202%20diabetes.

https://www.verywellfit.com/what-is-body-composition-3495614

https://inbodyusa.com/general/what-is-body-composition/

https://news.umiamihealth.org/en/why-your-body-fat-percentage-matters/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/255712#:~:text=BMI%20is%20derived%20from%20a,their%20height%20in%20meters%20squared.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-gravity-weight/201603/adolphe-quetelet-and-the-evolution-body-mass-index-bmi

https://theconversation.com/body-mass-index-may-not-be-the-best-indicator-of-our-health-how-can-we-improve-it-143155#:~:text=But%20BMI%20has%20come%20under,health%20problems%20can%20be%20misleading.

https://inbodyusa.com/blogs/inbodyblog/how-to-tell-if-youre-skinny-fat-and-what-to-do-if-you-are/