พนักงานอีเวนท์ - ตำแหน่งงานว่างที่ ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย
พนักงานอีเวนท์

อีเวนท์
อีเวนท์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่ Icon
สำนักงานใหญ่

รายงานการทำงานต่อ

ผู้จัดการอีเวนท์

 • Job Descriptions
  • ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ

  • ออกบูท และจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลผู้สนใจเป็นสมาชิก

  • ทำกิจกรรมด้านสุขภาพ สำหรับองค์กรคู่ค้าของบริษัท

 • Qualifications
  • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป

  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ทำงานออกบูธ (PC, Pretty)

  • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน รักการออกกำลังกาย

  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก

ต้องการร่วมงานกับเรา