ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย

ฟิตเนส
ฟิตเนส
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่ Icon
สำนักงานใหญ่

รายงานการทำงานต่อ

หัวหน้าทีมฟิตเนส & ผู้จัดการแผนกฟิตเนส

 • Job Descriptions
  • ฝึกสอนตัวต่อตัว และ สอนออกกำลังกายแบบกลุ่มได้

  • นำเสนอ Package ออกแบบโปรแกรมและฝึกสอนตัวต่อตัวกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

  • ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายแก่ลูกค้าอย่างเชี่ยวชาญ

  • แนะนำการออกกำลังกายกับลูกค้ารายใหม่

  • สอนคลาสออกกำลังกายแบบกลุ่มที่หลากหลายสนุกสนาน

  • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท

  • ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกายภายในสาขาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 • Qualifications
  • สัญชาติไทย (Thai nationality only) อายุ 22 ปีขึ้นไป

  • จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการฝึกสอนตัวต่อตัว

  • มีประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนออกกำลังกาย ทั้งการฝึกสอนตัวต่อตัว และ สอนคลาส 1 ปีขึ้นไป

  • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และออกกำลังกาย

  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

  • ทำงานแบบวนกะได้

ต้องการร่วมงานกับเรา