ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย

ฟิตเนส
ฟิตเนส
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
คลับ Icon
คลับ

ภาพรวมตำแหน่งงาน

เราให้จำกัดความใหม่ อะไรคือความหมายของการเป็นเลิศในการออกกำลังกาย สำหรับครูฝึกสอนออกกำลังกาย เพื่อการเป็นเลิศหมายถึง การมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างประสบการณ์ออกกำลังกายที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน หมายความว่า การที่บุคคลากรมีความสามารถทำให้เกิดขึ้นจริง ความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับสมาชิก และกลายเป็นแรงกระตุ้นให้กับสมาชิก เป็นที่ปรึกษาและเพื่อนของพวกเขา

ไม่มีที่ใดจะดีไปกว่าที่การเริ่มต้นอาชีพครูฝึกสอนออกกำลังกายกับผู้นำด้านฟิตเนส และเราได้จัดเตรียมเครื่องมือ และโอกาสที่จะช่วยคุณตลอดเส้นทางจนคุณกลายเป็นครูฝึกสอนออกกำลังกายที่มีคุณภาพ

รายงานการทำงานต่อ

ผู้จัดการแผนกการออกกำลังกาย

 • Active Service on Floor
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกเพื่อให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องง่ายและสนุก
  • แนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมให้กับสมาชิก
  • ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือสมาชิกให้ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย
 • Personal Training
  • รับฟัง วิเคราะห์ ร่วมกับสมาชิกเพื่อวางแผนการออกกำลังกาย
  • ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
  • ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย และการปฎิบัติตนที่เหมาะสม
  • กระตุ้น และให้กำลังใจสมาชิกในการออกกำลังกาย
  • ติดตามพัฒนาการการออกกำลังกายของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ
  • ชื่นชม ความสำเร็จจากการออกกำลังกายของสมาชิก
 • Group Fitness
  • สร้างประสบการณ์ในการออกกำลังกายแบบกลุ่มที่สนุก
  • สอนคลาสให้เป็นไปตามมาตรฐานของโปรแกรม
  • กระตุ้น จูงใจ และให้ Feedback เพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายสูงสุด
  • ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนุกในการออกกำลังกาย และสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การออกกำลังกายที่ดีที่สุดให้กับสมาชิก
 • Learning and Development
  • พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • อัพเดทความรู้ด้านการออกกำลังกายให้ทันสมัย
  • ฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
  • รักษารูปร่างเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก
 • Support Club Operations
  • ปฎิบัติตามมาตรการ COVID 19 ของบริษัทฯ
  • ดูแลรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกายให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
  • ปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
 • คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย (Thai nationality only) อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการฝึกสอนตัวต่อตัวระดับ ACE
  • มีประสบการณ์ทำงานเป็นครูฝึกสอนออกกำลังกาย อย่างน้อย 1 ปี
  • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และออกกำลังกายเป็นประจำ

ต้องการร่วมงานกับเรา