ครูฝึกสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม - ตำแหน่งงานว่างที่ ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย
ครูฝึกสอนการออกกำลังกายแบบกลุ่ม

ฟิตเนส
ฟิตเนส
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่ Icon
สำนักงานใหญ่

รายงานการทำงานต่อ

หัวหน้าทีมฟิตเนส & ผู้จัดการแผนกฟิตเนส

 • Job Descriptions
  • เน้นการออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายแบบตัวต่อตัว (PT) อย่างมืออาชีพ

  • นำเสนอPackage ออกแบบโปรแกรมและฝึกสอนตัวต่อตัวกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยความเชี่ยวชาญ

  • ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

  • แนะนำการออกกำลังกายกับลูกค้ารายใหม่

  • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท

  • ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกายภายในสาขาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 • Qualifications
  • สัญชาติไทย (Thai nationality only) อายุ 23 ปีขึ้นไป

  • จบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการฝึกสอนตัวต่อตัวระดับ ACE

  • มีประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนออกกำลังกายโดยเฉพาะ การออกแบบโปรแกรม การฝึกสอนตัวต่อตัว 1 ปี ขึ้นไป

  • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และออกกำลังกาย

  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

  • ทำงานแบบวนกะได้

ต้องการร่วมงานกับเรา