พนักงานขาย และ ที่ปรึกษาสมาชิก

งานบริการ
งานบริการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่ Icon
สำนักงานใหญ่

รายงานการทำงานต่อ

ผู้จัดการทั่วไป

 • Job Descriptions
  • สร้างยอดขาย ให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส

  • ดูแล และแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกอย่างเหมาะสม

  • ออกกำลังกายร่วมกับสมาชิกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี (Buddy Workout)

  • ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน

 • Qualifications
  • สัญชาติไทย อายุ 23 ปีขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ทำงานขาย หรือ งานบริการอย่างน้อย 1 ปี

  • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน

  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • ออกกำลังกายเป็นประจำ รักษาสุขภาพ

ต้องการร่วมงานกับเรา