ช่างซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่ Icon
สำนักงานใหญ่

รายงานการทำงานต่อ

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

 • Job Descriptions
  • ดูแลและซ่อมบำรุง ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ภายในศูนย์ออกกำลังกายตามสาขาที่รับผิดชอบ

  • ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายอากาศ ภายในศูนย์ออกกำลังกาย

  • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ ดูแลพื้นภายในศูนย์ออกกำลังกายให้มีความปลอดภัย และ เป็นไปตามมาตรฐาน

 • Qualifications
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

  • จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ซ่อมบำรุง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการดูแล ซ่อมบำรุง อาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ อย่างน้อย 2 ปี

  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

  • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้

ต้องการร่วมงานกับเรา