พนักงานขายทางโทรศัพท์

งานบริการ
งานบริการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สำนักงานใหญ่ Icon
สำนักงานใหญ่

รายงานการทำงานต่อ

ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

 • Job Descriptions
  • โทรศัพท์นัดหมายลูกค้าเป้าหมาย ให้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ออกกำลังกาย

  • ทำงานที่สำนักงานใหญ่ ไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอก มีรายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ให้

  • มีค่าคอมมิชชั่นจากการโทรนัดหมาย

  • ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์

  • เวลาทำงาน 9.00 น. – 18.00 น. และ 11.00 - 20.00 น.

 • Qualifications
  • สัญชาติไทย อายุ 24-30 ปี

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Tele sale / Call Center อย่างน้อย 1 ปี

  • บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน ออกกำลังกายเป็นประจำ รักสุขภาพ

  • มีน้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง พูดจาฉะฉาน และสามารถโน้มน้าวใจได้

  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน

ต้องการร่วมงานกับเรา