แรงบันดาลใจคนต่อไป อาจเป็นคุณ

เราเปิดรับเรื่องราวความสำเร็จของสมาชิกในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพครั้งสำคัญในชีวิต ที่แบ่งตามหลักการด้านฟิตเนส 4 หมวด คือ สุขภาพ, รูปร่าง, กีฬา และความแข็งแรง โดยจะมีการประกาศรางวัลผู้ชนะในแต่ละหมวดในงานกาล่า ดินเนอร์ในเดือนพฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประเภทของความสำเร็จ

ในการคัดเลือกเรื่องราวความสำเร็จของสมาชิกทุกท่าน
จะมีการจัดแบ่งตามหลักด้านฟิตเนตเป็น 4 หมวดคือ

** แต่ละหมวดจะมีผู้เข้ารอบสุดท้ายหมวดละ 3 ท่าน 

** ผู้เข้ารอบสุดท้ายจากทั้ง 4 หมวด หมวดละ 3 ท่าน รวมเป็น 12 ท่าน 

จะได้รับสมาชิกฟรี 12 เดือนและของรางวัลจากผู้สนับสนุน 

** ผู้ชนะในแต่ละหมวด จะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท 

** ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

** ผู้ชนะในรางวัล Popular Vote จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท


SHARE YOUR STORY 

AND YOU MIGHT BE OUR OVERALL WINNER


WELL BEING

STRONGER

LEANER

ATHLETIC