Join Online

มาตรการด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย

เงื่อนไขโปรโมชั่น 1-31 ต.ค. 65

  1. รับส่วนลด 1,500 บาท เมื่อซื้อ PT 30 ชั่วโมงขึ้นไป สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยเป็นลูกค้าพีที หรือแพ็คเกจเดิมหมดอายุไปแล้วอย่างน้อย 90 วัน
  2. สมาชิกต้องผ่านการทำ Evaluation ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2022
  3. โปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้