ข้อกำหนดและเงื่อนไข | ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย
Join Online

free trial terms & conditions

  • คลิกลงทะเบียน หมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ของ ฟิตเนส เฟิรส์ท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ฟิตเนสเฟิรส์ทกำหนด
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่อาศัยหรือชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
  • การนัดหมายเยี่ยมชมคลับต้องได้รับการนัดหมายล่วงหน้าจากทางคลับก่อนเท่านั้น
  • ผู้เยี่ยมชมคลับต้องใช้บัตรประชาชนแลกบัตรผ่านทุกครั้งในการเยี่ยมชมคลับ
  • บัตรทดลองใช้บริการฟรีจะต้องใช้ภายใน 30 วันหลังจากลงทะเบียน
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรทดลองใช้บริการฟรี หากบัตรถูกคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์งดการทดลองใช้บริการฟรีให้แก่ผู้เยี่ยมชมในบางกรณี